Mobil
Mobil™
Teklif AlFormu Doldur
Malzeme Güvenliği
Bilgi Formuİncele
Mobil™ Yağları
Tavsiye RehberiDetaylı Bilgi
Mobil™
Car Care TavsiyeDetaylı Bilgi
Mobil™
Ürün Broşürleriİncele
Mobil1 Harita
Size en yakın
Mobil 1™ CenterBurada Ara
Başarı HikayeleriTümünü Gör

MAPA PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (MAPA)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AMACI

Kişisel bilgileriniz dolaylı ya da doğrudan yöntemlerle, şirket birimlerimiz, internet sitemiz, dijital mecralar, web uygulamaları, iş ortaklarımız ve benzeri vasıtalarla, sözlü, yazılı ya da dijital olarak tarafımıza ulaşabilir. Bu verilerinizi;

·         MAPA olarak sağladığımız hizmetlerden yararlanma,

·         Ticari faaliyetlerimizden doğan karşılıklı işlemleri gerçekleştirme,

·         Firmamız ile olan tüm ilişkileriniz sebebiyle,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, bir kayıt düzeni içerisinde bilgileri işlemekteyiz.

                 KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIM AMAÇLARI

Kayıt altına alınan bu kişisel veriler, MAPA tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili kanunlar çerçevesinde, şirket iş birimleri tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, MAPA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırılmak amacıyla iş ortaklarımızla, yetkili kamu kuruluşlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilir.

                 KİŞİSEL VERİSİ KULLANILANLARIN KVK KANUN’UN 11. MD. SAYILAN HAKLARI:

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,

·         Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı varsa 3. tarafları öğrenme,

·         Kişisel verilerinizin değişiklik göstermesi durumunda güncellenmesini talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenmesine sebep olan durumların ortadan kalkması durumunda kişisel verilerin imhasını (silinme, anonimleştirme) isteme.

·         İşlenen      verilerinizin,       kanunlara       aykırı     olarak,     kullanılmasından        doğan     zararınızın karşılanmasını talep etme,

 

KVK Kanunu 13. maddesi 1. fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınıza yönelik açıklamanızı içeren talebinizi, firmamıza;

·         Şahsen başvurarak,

·         Noter kanalıyla,

·         Kayıtlı elektronik posta sistemi ile (mapapetrol@hs02.kep.tr adresini kullanarak),

·         Şirket merkez adresimize posta yoluyla iletebilirsiniz.

Talebiniz 30 (otuz) gün içerisinde herhangi bir ücret talep edilmeksizin sonuçlandırılacaktır. Ancak, talebinize ait işlemin MAPA için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.